Skip to content

Politika privatnosti

Advisio d.o.o., Podružnica Zagreb, Gradišćanska ulica 24, 10000 Zagreb, Hrvatska (dalje u tekstu “Advisio” ili “nas” ili “mi”) osigurava zakonitu i ispravnu obradu osobnih podataka koji su važni za naše uspješno poslovanje i za zaštita povjerenje onih s kojima imamo posla. Stoga će se ova izjava jednako primjenjivati ​​na sve korisnike naše web stranice, poslovne partnere i kupce, bez obzira na njihovu lokaciju. Ova politika privatnosti opisuje kako, kao nositelj procesa pružanja usluga posredovanja u osiguranju, koristimo i pohranjujemo osobne podatke koje primamo od pojedinaca te kako nas možete kontaktirati ako imate dodatnih pitanja o obradi osobnih podataka.

1. Općenito

Osigurat ćemo da svi naši zaposlenici dobivaju, koriste i otkrivaju osobne podatke zakonito i ispravno. U tu svrhu u potpunosti podržavamo i poštujemo načela i pravila zaštite osobnih podataka, koja su posebno navedena u EU Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakonu o zaštiti osobnih podataka (u daljnjem tekstu „Zakon“) .

Posebno ćemo:

 • poštovao uvjete iz zakona o zakonitom, poštenom i transparentnom prikupljanju i korištenju osobnih podataka;
 • ispuniti zakonske obveze za utvrđivanje svrhe u koje obrađujemo osobne podatke i zakonskih razloga za takvu obradu;
 • prikupljati i obrađivati ​​odgovarajuće i relevantne osobne podatke samo ako je potrebno za ispunjavanje naših operativnih potreba ili u skladu s bilo kojim pravnim zahtjevima;
 • osigurati točnost svih osobnih podataka koje pohranjujemo;
 • osigurati da osobni podaci budu pohranjeni samo u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinaca na koje se osobni podaci odnose, ako je to potrebno za svrhe za koje se osobni podaci obrađuju;
 • osigurati da se prava pojedinaca na koje se pohranjeni osobni podaci odnose u potpunosti ostvaruju u skladu sa zakonima;
 • usvojio odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka i osiguranje cjelovitosti i povjerljivosti tih podataka;
 • provjerili da se osobni podaci ne prenose izvan Europske unije (u daljnjem tekstu: EU) i/ili Europskog gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) bez odgovarajućih zaštitnih mjera ili privole pojedinca na kojeg se podaci odnose. Otkrivanjem svojih osobnih podataka nama na ovoj web stranici ili na bilo koji drugi način, pristajete i prihvaćate prikupljanje, pohranu i obradu takvih podataka od strane Advisija na način naveden u ovoj politici privatnosti.

2. Upravljanje vašim osobnim podacima

U nastavku vam pružamo informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo te kako koristimo i obrađujemo vaše osobne podatke kada koristite našu web stranicu ili s nama stupite u poslovni odnos. Konkretno, nastojimo osigurati da budete obaviješteni o: (i) svrsi prikupljanja osobnih podataka, (ii) za što će se podaci koristiti i (iii) pravnoj osnovi za bilo kakvu obradu vaših osobnih podataka. Advisio ne koristi automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje, prilikom upravljanja vašim osobnim podacima.

2.1. Korištenje naše web stranice

Kada koristite našu web stranicu, vaš preglednik će prenijeti određene podatke na naš web poslužitelj. Prikupljat će se niže navedeni osobni podaci, što je tehnički neophodno kako bi vam naša web stranica bila dostupna te kako bismo osigurali stabilnost i sigurnost. Prikupljaju se, kratko pohranjuju i koriste sljedeći podaci: IP adresa, podaci o vremenu i trajanju pristupa, sadržaj zahtjeva (konkretna lokacija), veličina prenesenih podataka, web stranica koja traži pristup, preglednik, jezične postavke, verzija operativnog sustava preglednika i površina.

Pravna osnova za postupanje s gore navedenim osobnim podacima proizlazi iz činjenice da je takvo postupanje nužno kako bi se omogućila funkcionalnost web stranice koju ste zatražili, kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost te kako bi se otkrili, spriječili i istražili upadi na našu web stranicu ili na temelju vašeg pristanka u slučaju nekih invazivnijih kolačića. Više informacija o kolačićima potražite u 6. poglavlju. Imajte na umu da kada naše web stranice sadrže poveznice na druge web stranice, nismo odgovorni za pravila privatnosti i/ili sadržaj tih drugih web stranica i, prema našoj web stranici, ova se izjava odnosi samo na sve osobne podatke prikupljene na našoj web stranici.

2.2. Korištenje opcije ”Kontaktirajte nas”

Možete nas kontaktirati izravno putem kontakt forme dostupne na našoj web stranici. Osobni podaci prikupljeni ovom značajkom uključuju: ime i prezime, adresu e-pošte, broj telefona, predmet, sadržaj poruke.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo informacije i podatke koje nam dostavite putem obrazaca za kontakt isključivo za obradu vašeg specifičnog zahtjeva na temelju vašeg dopuštenja.

2.3. Poslovni podaci

Advisio je tvrtka za posredovanje u osiguranju koja posreduje i savjetuje pri sklapanju osiguranja u Hrvatskoj i široj Adria regiji. Budući da poslujemo kroz B2B poslovni model, prikupljamo samo ograničenu količinu osobnih podataka, i to: (i) osobne podatke kontakt osoba naših poslovnih partnera, kao što su ime i prezime, pozicija, tvrtka, e-mail, telefon broj i druge podatke koji su nužni za sklapanje poslovnog odnosa s tim društvima; i (ii) osobne podatke osiguranika koji su pravne i/ili fizičke osobe. Što se tiče prvog, moramo zadržati i obraditi određene osobne podatke naših poslovnih partnera za normalne ugovorne svrhe. U vezi s potonjim prikupljaju se i obrađuju samo podaci potrebni za određeni proizvod osiguranja i njegovo pokriće. Kao ključno pravilo, Advisio prikuplja vaše podatke samo ako smo ih primili od vas tijekom ugovornog odnosa.

Pravna osnova za obradu svih takvih osobnih podataka proizlazi iz činjenice da je nužna za održavanje poslovnog odnosa i postizanje ugovorne svrhe. Takvi osobni podaci koristit će se samo za naše upravljanje i administrativne svrhe. Čuvat ćemo ih i koristiti kako bismo s vama mogli poslovati učinkovito, zakonito i primjereno. Ne otkrivanje takvih osobnih podataka automatski znači da vam više ne možemo ponuditi naše usluge posredovanja u osiguranju. Osim toga, tijekom obrade zahtjeva možemo prikupiti neke vaše podatke, uključujući daljnje osobne podatke koje nam dobrovoljno prenosite na temelju zahtjeva i/ili žalbenog postupka prema postojećoj polici osiguranja. U tom slučaju nastojimo obraditi takve podatke samo u svrhu obrade zahtjeva.

2.4. Direktni marketing

Osobne podatke naših postojećih poslovnih partnera ili kupaca možemo koristiti u svrhu periodičnih obavijesti e-poštom s detaljima o proizvodima ili uslugama koje nudi Advisio.

Ako se vaši podaci obrađuju na temelju zakonske osnove legitimnog interesa kao što je gore navedeno, imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku na temelju vaše posebne situacije. Imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka u marketinške svrhe bez navođenja razloga. U mjeri u kojoj se primjenjuju druge svrhe obrade podataka, više nećemo obrađivati ​​osobne podatke na ovoj pravnoj osnovi, osim ako pokažemo opravdane legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva . Vaš prigovor ne utječe na pohranu ili obradu osobnih podataka na temelju drugih pravnih osnova.

U bilo kojem trenutku možete prigovoriti obradi Vaših podataka za izravni marketing s učinkom u budućnosti (za budućnost) tako da nas obavijestite o svojim željama i zahtjevima putem sljedećih podataka za kontakt: info@advisio-broker.hr, tel. br.: + 385 (0)91 7857 521 ili na ostale kontakt podatke na našoj web stranici.

3. Prijenos osobnih podataka

Vaše ćemo podatke otkriti trećim stranama izvan Advisia samo kako bismo dobili profesionalni savjet, kako bismo vam pružili naše usluge i u svrhe povezane s administracijom. Nećemo prodavati, iznajmljivati ​​ili trgovati vašim osobnim podacima trećim stranama izvan Advisia u marketinške svrhe.

Osobni podaci koje su prikupili i pohranili naši poslovni partneri, drugi neovisni posrednici ili klijenti mogu se dijeliti sa Lloyd’s syndicates (web stranica: https://www.lloyds.com/) nakon registracije u Lloyd’s i drugim osiguravajućim društvima.

Osim toga, također možemo dijeliti osobne podatke naših klijenata s njihovim brokerima u osiguranju koji djeluju kao kontrolori podataka i imaju odgovarajuću pravnu osnovu za obradu podataka o klijentima na temelju svog poslovnog odnosa s takvim klijentima. U tom slučaju ćemo organizirati sklapanje posebnog ugovora s bilo kojom trećom stranom.

Vaše osobne podatke možemo proslijediti trećim stranama:

– kada je propisano zakonom,

– kupcu ili potencijalnom kupcu naše tvrtke; i/ili

– specijaliziranim pružateljima usluga s kojima je Advisio sklopio ugovore za pružanje usluga vezanih uz ovu web stranicu, njezine funkcije ili za pružanje naše osnovne djelatnosti, ali samo u mjeri potrebnoj za pružanje tih usluga (primjerice pružatelji usluga u oblaku, pružatelji IT usluga koji hostiraju, razviti i pružiti podršku za ovu web stranicu i naš sustav informacijske sigurnosti).

Advisio pažljivo odabire takve pružatelje usluga i redovito prati njihovu usklađenost s osobnim podacima naših kupaca ili poslovnih partnera. Na temelju dogovorenih ugovora pružatelji usluga obrađuju osobne podatke samo u skladu s našim uputama i odredbama koje su prihvaćene i uključene u ugovore.

4. Razdoblja čuvanja

Vaše podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni. To znači da trajno brišemo ili učinkovito anonimiziramo vaše osobne podatke ako ti podaci više nisu potrebni za obradu vašeg zahtjeva ili narudžbe ili za upravljanje odnosima s kupcima. U svakom slučaju, čuvat ćemo vaše osobne podatke sve dok postoje zakonske obveze čuvanja ili dok ne zastare pravni zahtjevi.

Osobni podaci prikupljeni radi lakšeg pristupa našoj web stranici kratko se pohranjuju i koriste kako je navedeno u predmetnoj politici privatnosti u poglavlju 6 (Kolačići). Vaši podaci mogu biti obrađeni i pohranjeni dulje vrijeme u slučaju neovlaštenog pristupa našim poslužiteljima ili dijagnosticiranih problema u vezi s radom ove web stranice zbog mogućeg spora ili ispunjenja zakonske obveze. Statistike koje su anonimizirane mogu se pohraniti dulje vrijeme.

Svi poslovni podaci, kao što su podaci koje nam dostavite na temelju vašeg upita ili kao rezultat našeg poslovnog odnosa s vama, pohranjuju se onoliko dugo koliko je potrebno za olakšavanje naših usluga i promicanje našeg poslovnog odnosa s vama. Međutim, neki podaci mogu biti pohranjeni dulje razdoblje zbog naše zakonske obveze temeljene na slovenskom pravnom poretku (npr. poslovni podaci, računovodstveni i financijski podaci). Podaci prikupljeni od osiguravajućih društava i osiguranika za potrebe sklapanja ugovora o osiguranju mogu se čuvati dok traje zastara prijava odštetnih zahtjeva po tim ugovorima ili za potencijalne odštetne zahtjeve u cijelom procesu rješavanja odštetnih zahtjeva (npr. sa hrvatskim Zakonom o obligacijama i Zakonom o osiguranju).

5. Obrada podataka izvan EU/EEA

Podaci će također biti djelomično obrađeni u zemljama izvan EU i/ili EEA, koje mogu imati nižu razinu zaštite podataka od europskih zemalja (na primjer, u slučajevima kada su neovisni posrednici naših klijenata u zemljama izvan EU/EEA) . U takvim slučajevima osigurat ćemo dovoljnu razinu zaštite podataka, npr. sklapanjem posebnih ugovora s našim ugovornim partnerima korištenjem standardnih ugovornih klauzula koje je odobrila Europska komisija kako bismo osigurali dostatnu razinu zaštite vaših osobnih podataka ili ćemo zatražiti vaš izričiti pristanak za takvu obradu.

Obvezujemo se poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu svih osobnih podataka koji se prenose u bilo koju treću zemlju u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka i kako je gore navedeno.

6. Kolačići

Obavještavamo vas da na našoj web stranici koristimo kolačiće. Koristimo kolačiće za praćenje interesa naših korisnika kako bismo kasnije mogli poboljšati njihovo iskustvo na našoj web stranici. Ako vaš preglednik odbije kolačić, još uvijek možete koristiti našu web stranicu.

7. Informacije o pravima ispitanika

U skladu s važećim zakonodavstvom, pojedincima na koje se podaci odnose pripadaju sljedeća prava: – pravo na informiranost o osobnim podacima koje posjedujemo (primjerice, pravo tražiti informacije o tome kako se osobni podaci obrađuju i koji se vaši osobni podaci obrađuju); – pravo na pristup podacima i prenosivost podataka (imate pravo zatražiti osobne podatke koji se obrađuju na temelju vaše privole ili ugovora u čitljivom obliku, a koje imate pravo izravno prenijeti drugom voditelju obrade); – pravo na zahtjev za ispravak netočnih ili nepotpunih osobnih podataka, – pravo na brisanje / pravo na zaborav (ali imajte na umu da brisanje može značiti da ne možemo obraditi zahtjeve ili naloge koje ste nam uputili), – pravo na ograničenje obrade osobnih podataka, posebno kada (i) osporavate točnost svojih osobnih podataka; (ii) obrada je nezakonita i protivite se brisanju Vaših osobnih podataka; (iii) više ne trebamo osobne podatke za obradu, ali vama su potrebni podaci za uspostavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva; ili (iv) prigovorili ste obradi i čekate završetak provjere nadmašuju li naši legitimni razlozi vaše; – pravo na prigovor na obradu osobnih podataka zbog vlastitog legitimnog interesa, javnog interesa ili profiliranja, osim ako dokažemo da postoje opravdani razlozi koji prevladavaju nad Vašim interesima, pravima i slobodama ili da se takva obrada provodi radi svrhe ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; – pravo na podnošenje pritužbe nadležnom nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka. Za Hrvatsku: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3 , 10000 Zagreb, tel. br.: + 385 01 2099 100, e-mail:ppi@pristupinfo.hr. Ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka. Povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade koja se provodi prije nego što povučete svoj pristanak. Imajte na umu da prije poduzimanja aktivnih radnji u vezi s provođenjem vaših prava možemo zatražiti potvrdu vašeg identiteta.

8. Kontakt

Ako i dalje imate bilo kakvih nedoumica o privatnosti ili sigurnosti podataka, o postupanju s vašim osobnim podacima ili ako želite ostvariti bilo koje od gore opisanih prava, obratite se našem službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: info@advisio-broker.hr , tel. br.: + 385 (0)91 7857 521 ili na ostale kontakt podatke na našim stranicama.

9. Promjena politike privatnosti

Zadržavamo pravo promjene pravila privatnosti. Promjene naših Pravila o privatnosti bit će objavljene na našoj web stranici i stupit će na snagu nakon objave na našoj web stranici dok se ne opozovu ili izmijene. Stoga preporučujemo da redovito posjećujete predmetnu web stranicu kako biste bili informirani o svim ažuriranjima. Ako ne prestanete dijeliti svoje osobne podatke s nama nakon datuma promjene pravila o privatnosti, vaš daljnji pristup korištenju naših usluga predstavljat će prihvaćanje izmijenjenih pravila o privatnosti. 

Zadnja izmjena: 10.06.2024

 1. 1Adriatic Slovenica zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3a, 6305 Koper
 2. Allianz Zagreb dioničko društvo za osiguranje Zagreb, Allianz zavarovalna podružnica, Dimičeva ulica 16, 1000, Ljubljana, Slovenija
 3. Catlin Underwriting Agencies Ltd., 20 Gracechurch street, EC3V 0BG, London, Velika Britanija
 4. Catlin Insurance Company (UK) Ltd., 20 Gracechurch street, EC3V 0BG, London, Velika Britanija
 5. CFC Underwriting Limited, 85 Gracechurch Street, London
 6. Generali Zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Kržičeva 3, 1000 Ljubljana
 7. Hiscox Syndicates Limited, 1 Great St Helens, London
 8. Liberty Mutual Insurance Europe Limited, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW, London, Velika Britanija
 9. Liberty Managing Agency Limited, 20 Fenchurch Street, EC3M 3AW, London, Velika Britanija
 10. Liberty Mutual Insurance Europe SE, 5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg
 11. Lloyd’s Insurance Company S.A., Bastion Tower, Place du Champ de Mars 5 / 5 Marsveldplein, 1050 Brussels, Belgium
 12. QBE Insurance (Europe) Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD, London, Velika Britanija
 13. QBE Underwriting Limited, Plantation Place, 30 Fenchurch Street, EC3M 3BD, London, Velika Britanija
 14. QBE Europe SA/NV, Regentlaan 37, 1000 Brussels, Belgium
 15. SID-Prva kreditna zavarovalnica d.d., Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
 16. Tokio Marine Europe S.A., 19 Rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg
 17. Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, 1000 Ljubljana
 18. Wienerstaedtische zavarovalnica, Podružnica v Ljubljani, Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana
 19. Zavarovalnica Sava d.d., Cankarjeva ulica 3, 2507 Maribor
 20. Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

Advisio d.o.o., Podružnica Zagreb
Gradišćanska ulica 24
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 (0)91 7857 521
E-pošta: info@advisio-broker.hr

Advisio d.o.o. | 2010-2024