Skip to content

Vaše stručne kvalifikacije i praktičan rad osiguravaju vam odgovarajuću profesionalnu pozadinu i iskustvo za obavljanje vaše profesije. Ipak, profesionalne usluge često zahtijevaju poduzimanje subjektivnih radnji, prosudbi ili mišljenja. Bez obzira na opravdanost zahtjeva, vi kao izvođač odnosno tvrtka koja obavlja profesionalnu djelatnost izložena je puno većem riziku od tužbi nego druge profesije ili tvrtke.

Očekivanja vaših klijenata mogu biti u suprotnosti s profesionalnim standardima vaše profesije. Međutim, kombinacija nezadovoljnog klijenta, navodnog profesionalnog nemara ili zanemarivanja dužnosti često rezultira tužbom koja proizlazi iz vaše profesionalne aktivnosti.

Naši stručnjaci pružaju širok raspon prilagođenih rješenja za osiguranje od profesionalne odgovornosti (engl. Professional Indemnity Insurance ili Errors & Omissions Insurance) koja na odgovarajući način rješavaju vaše rizike i vašu profesionalnu aktivnost. Neka od najizloženijih zanimanja:

  • tehnološke i IT tvrtke
  • odvjetnici
  • konzultanti
  • liječnici
  • bilježnici
  • procjenitelji i agenti za nekretnine
  • posrednici i agenti osiguranja
  • inženjeri i arhitekti
  • računovođe i revizori
  • porezni savjetnici itd.

Većina zahtjeva za osiguranjem od profesionalne odgovornosti proizlazi iz ugovornih zahtjeva postavljenih pred tehnološke ili IT tvrtke od strane kupaca njihovih usluga.

Informacijska tehnologija i tehnološka rješenja neprestano se razvijaju i zauzimaju sve važniju ulogu u svakodnevnom životu. Tehnološka rješenja dostupna su kupcima koji ih mogu koristiti kao ključne elemente uspješnog poslovanja. Ako vaša rješenja ili usluge uzrokuju pogrešku ili poremećaj u poslovanju vaših klijenata, možda ste odgovorni za naknadu financijskih gubitaka.

Obično se, kada se pojave problemi u poslovnom odnosu između naručitelja i pružatelja tehnološkog rješenja, nastoje iscrpiti sve mogućnosti za otklanjanje grešaka odnosno rješenje situacije. Ukoliko rješenje nije moguće, a poslovanje klijenta ovisi o realizaciji projekta, potraživanje naknade za nastalu štetu može biti neizbježno. S obzirom da klijenti sve više ovise o tehnološkim rješenjima, odštetni zahtjevi su visoki i mogu ugroziti opstanak IT ili tehnološke tvrtke.