Skip to content

Sa stajališta cjelovitog upravljanja rizicima, u slučaju kupnje odnosno prodaje tvrtke (engleski M&A activities) preporučuje se sklapanje transakcijskog osiguranja – W&I osiguranje (engleski Warranty & Indemnity Insurance). Ponekad u procesu prodaje/kupnje postoje prepreke za sklapanje ugovora, koje se mogu premostiti sklapanjem osiguranja transakcije.

To je osiguranje koje olakšava i ubrzava sklapanje posla. Dakle, omogućuje lakši i isplativiji proces prodaje vlasničkih udjela. Primarni fokus ovog proizvoda osiguranja je osiguranje od odgovornosti za kršenje jamstava (engl. warranties) koje prodavatelj daje kupcu tijekom procesa transakcije. Jamstvo je ugovorno obećanje prodavača tvrtke kupcu. Osim toga, W&I osiguranje može biti alternativa potrebnom depozitu novca na posebnom (engl. escrow) računu. Prilikom predočenja W&I kolaterala, kupac se obično slaže povući zahtjev za uplatu novca na escrow račun.

Osiguranje može sklopiti i prodavatelj i kupac udjela u tvrtki te štiti pojedinačne interese ili odgovornosti.

Na strani prodavatelja, osiguranje štiti prodavatelja od određenih gubitaka u slučaju da kupac podnese zahtjev protiv prodavatelja u skladu s transakcijskom dokumentacijom zbog kršenja jamstva ili osigurane naknade. U slučaju sklapanja osiguranja od strane prodavatelja, kupac i dalje postavlja zahtjev prema prodavatelju u skladu s uvjetima ugovora (SPA), a prodavatelj se tada obraća osiguravajućem društvu kod kojeg je sklopio osiguranje transakcije (W&I) za naknadu štete u vezi s takvim zahtjevom.

Advisio d.o.o., Podružnica Zagreb
Gradišćanska ulica 24
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: + 385 (0)91 7857 521
E-pošta: info@advisio-broker.hr

Advisio d.o.o. | 2010-2024